Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang.

Gjennom de fagre

riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang.

Aldri forstummer 

tonen fra himlen 

i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den, 

først for markens hyrder; 

skjønt fra sjel til sjel det lød. 

Fred over jorden, 

menneske fryd deg. 

Oss er en evig Frelser født

By admin2

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial