Om det værste skjer, er det kun håp og tro som består.

Et billede av vår tid (fra VL)

Lever vi i de siste dager? Er vi nå kommet inn i den tid som er pekt ut for oss som tiden for slike veldige begivenheter? For å kunne svare på dette spørsmål, må vi undersøke hva Bibelen har å si om endens tid, og så må vi se om disse tidens tegn blir oppfylt i dag.Vi finner at det er en mengde tegn som tydelig viser oss at vi er kommet inn i avslutningstiden. På alle områder blir tidens tegn oppfylt.Bibelen sier at i de siste dager skal kunnskapen bli stor, og vi ser hvordan vitenskap og teknikk i vår tid plutselig har gjort et sprang som stiller årtuseners utvikling i skyggen.

Bibelen forutsier at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Der skal være opprør og revolusjoner, krig og rykter om krig, hungersnød og pest. Frafallets mørke skygger vil senke seg ned over kristenheten, mange skal ha et ytre skinn av gudsfrykt mens de fornekter kraften og savner virkeligheten. Spotterne skal spotte, og de ugudelige skal ture fram i stadig verre ryggesløshet.

Er det ikke alt sammen som et fotografi av vår egen urolige tid? Ser vi det ikke oppfylt for våre øyne?

Er det ikke vanskelige, farefulle, skjebnesvangre tider i dag? Er det ikke krig og revolusjoner i dag, mer enn noen gang tidligere i verdens historie? Hører vi ikke rykter om krig nær sagt hver gang vi slår på radioen og lytter til en nyhetssending? Frafall og formalisme råder innen store deler av kristenheten. Verden synker dypere og dypere i synd og ugudelighet.

På alle områder går tegnene i oppfyllelse. Det er ikke bare et enkelt tegn som varsler endens tid, men en nesten utallig mengde av bibelske tegn oppfylles. Fra alle de profetiske varder i Det gamle og Det Nye Testamente rettes lyskasterne mot denne tid som vi lever i. Den kristne som kjenner sin Bibel, kan se klart at vi lever i de siste dager.

“De forstandige skal forstå det,” sier profeten Daniel. Men “ingen ugudelig skal forstå det”. Vi ser at også dette ordet oppfylles. Bibelens profetier blir forkastet og foraktet, ikke bare blant den store masse av folket, men også av de menn som i dag styrer nasjonene. Hvor mange av verdens ledende statsmenn spør etter Guds plan med den verden Han har skapt?

Men likevel finner vi en anelse om undergang og utslettelse også hos mange av dem som ellers ikke tror på det profetiske ord. Mennesker som er orientert i den tid vi lever i, innser at vi er gått inn i slektens aftentime. Det er ikke svartsynte prester og overspente legpredikanter som i dag taler om verdens ende, det er verdens fremste vitenskapsmenn og verdens ledende politikere som forkynner menneskehetens undergang.

Winston Churchill har uttalt: “Steinalderen kan komme tilbake på vitenskapens skinnende vinger. Det som nå kan være til uendelig stor velsignelse for menneskeheten, kan også komme til å bety dens fullstendige tilintetgjørelse.”

Den berømte engelske skribent, H.G. Wells, sier: “Det er ikke slik at ødeleggelsen holder på å true sivilisasjonen, den holder på å ødelegges like for våre øyne. Sivilisasjonens skip vil ikke begynne å synke om fem år eller om femti år. Det synker nå. Alt det vi kaller for liv, står ved sin avslutning.”

Enden er nær. Undergangen kaster sine mørke skygger inn over vår verden. “Mørke dekker jorden, mellom folkene. ” Men i lys av Bibelens framtidsprofetier kan vi likevel vite at rettferdigheten og Guds rike skal seire til slutt.

https://www.verdidebatt.no/innlegg/11515004-mange-ignorerer-hva-guds-ord-sier-om-de-siste-tider

Fra bibelinfo.com

Hva vil samfunnets moralske tilstand være i de siste dager? Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,1-5. ”Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!” 

Et tegn på at de siste dager er kommet, er at det vil skje en voldsom økning i kunnskap. Det står i Bibelen, Daniel 12,4. ”Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.” 

Hvilke andre tegn på endetiden nevner Bibelen? Det står i Bibelen, Lukas 21,25-26. ”Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes.” 

Et annet tegn på de siste dager er en utbredt tillit til at vil herske fred og ingen fare. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 5,2-3. ”For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: ”Fred og ingen fare,” da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna.” 

Hva bør folk gjøre når de ser disse tegn forekomme? Det står i Bibelen, Matteus 24,42-44. ”Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: ”Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.”

By admin2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial